Do'a Agar Persalinan lancar

 

Bila Anda menunggu kelahiran bayi dan berharap bayi dalam kandungan segera lahir lancar dan selamat, maka memohonlah kepada Allah SWT dengan baca doa di bawah ini:
HAANAH WALADAT MARYAM, WA MARYAM WALADAT IISAA UKHRUJ AYYUHAL MAWLUUD BIQUDRATIL MALIKIL MA’BUUD. (Hanah melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Isa. Wahai anak yang akan dilahirkan, lahirlah dengan kekuasaan Tuhan Yang Maha Menguasai Yang Disembah).