Amalan Do'a Maha Rezeki

 

Amalan Maha Rezeki
Solusi masalah ekonomi, rezeki lancar tanpa pesugihan dan tidak melanggar syariat agama.

Dalam suatu hadist Nabi Muhammad SAW berkata: Tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah kecuali doa.

Dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan, dan sungguh seseorang bisatertahan rezekinya akibat dosa yang diperbuatnya.
Tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, kesulitan ekonomi dan himpitan kebutuhan hidup sering mendorong orang mencari jalan pintas.

Apalagi jika ditambah beban hutang yang menumpuk, membuat orang semakin gelap mata dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Bagi yang punya nyali mungkin akan melakukan kejahatan, merampok, mencuri atau menipu.

Namun bagi yang bernyali ciut atau takut masuk penjara, mungkin akan mencari pesugihan, memohon rezeki kepada Jin yang mengaku sebagai penguasa gaib suatu tempat.

Sungguh kasihan mereka (orang miskin) yang kurang iman dan bodoh itu, sebab Jin bersedia membantu manusia tentu bukan karena ingin kerja bakti tanpa imbalan.
Jin (setan) bertujuan mencari pengikut dan budak yang bisa diperdaya untuk melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama.
Orang yang mendapatkan harta haram dengan bantuan Jin, meskipun hidupnya terlihat mewah, sesungguhnya batinnya tidak akan bahagia.

Orang-orang semacam ini akan mengalami penderitaan di dunia sekaligus di akhirat.
Sangatlah dungu orang yang memohon rezeki kepada Jin, karena sesungguhnya Tuhan-lah yang maha pemberi rezeki.

Sedangkan Jin hanyalah ciptaan yang tidak lebih mulia dari manusia.
Maka dari itu, semua orang yang sedang kesulitan ekonomi agar yakin sepenuhnya dengan janji Tuhan "berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan (kukabulkan) bagimu" (Qur'an, Al-Mukminun 60).

Tuhan sudah berjanji, pasti benar dan sudah pastu Tuhan tidak meminta imbalan apapun dari makhluknya. Semua itu karena kekuasaan dan kasih sayang Tuhan kepada ciptaannya.

Sebuah amalan doa yang bisa menjadi solusi bagi Anda yang sedang terhimpit masalah ekonomi.
 Amalan Maha Rezeki ini sudah diamalkan ribuan orang dan alhamdulillah terbukti banyak pengamal doa yang berhasil menjadi orang kaya nan dermawan. Anda tidak lagi mengikuti jalan setan.

Jangan campurkan yang haram dan yang halal.
Dengan demikian, rezeki yang melimpah dan berkah akan selalu mengalir dalam hidup Anda sekeluarga.

Anda tidak perlu pesimis atau berpikir bagaimana cara Tuhan memberikan Anda jalan keluar, sedangkan menurut Anda sudah tidak ada yang Anda harapkan.

Doa ini sangat cocok bagi Anda yang sedang terlilit hutang atau masalah ekonomi yang rumit lainnya.

InsyaAllah jalan keluar akan datang dalam waktu cepat dengan cara yang tidak Anda sangka, asalkan Anda bersedia memenuhi syaratnya berikut ini:

1. Jika Anda sudah memutuskan untuk menempuh cara ini, maka janganlah sekali-kali Anda melakukan cara yang menyimpang.
 Misalnya Anda mengamalkan ilmu pesugihan yang menggunakan khodam jin atau melakukan ritual-ritual yang dilarang agama Islam
2. Pastikan sepenuhnya Anda serahkan apapun permasalahan Anda hanya kepada Allah. Jangan bergantung dengan siapapun lagi, meskipun dia dianggap sebagai “orang pintar”. Bergantunglah dan berharap sepenuhnya hanya kepada Allah.
3. Mohonlah maaf terhadap orang yang pernah Anda sakiti hatinya.Terutama ibu dan ayah, juga keluarga dan tetangga terdekat.
4. Meskipun hanya sedikit, bersedekahlah dengan penuh keikhlasan kepada orang yang lebih susah dari Anda.
5. Mohon ampun kepada Allah dan berusahalah untuk berperilaku sesuai tuntunan agama.

Berikut ini Cara Mengamalkan Doa Maha Rezeki :
Do'a di bawah ini telah dibuktikan dan diamalkan oleh para auliya' sholihin terdahulu dalam rangka untuk menarik rezeki yang banyak lagi halal (tentunya dibarengi dengan usaha lahiriyah), dijauhkan dari segala macam bentuk kemiskinan dan kepapaan (yang mengganggu ketenangan dalam beribadah).

 Do'a di bawah ini dijadikan wiridan setiap malam oleh mereka. Dengan mengamalkan amalan-amalan mereka (yakni dengan mewiridkan do'a di bawah ini), insya Allah dengan izin dan pertolongan-Nya Allah akan memudahkan datangnya rezeki.

Cara Mengamalkannya yaitu :

PERTAMA –
Pada malam hari setelah shalat isya atau lebih baik lagi pada tengah malam, lakukanlah salat hajat 2 rakaat atau 4 rakaat. Jika Anda belum tahu tentang salat hajat, silakan beli buku panduan shalat yang lengkap atau bertanya kepada ustad terdekat.

KEDUA –
Bacalah shelawat Nabi seperti bawah ini sebanyak 1000x. Salawat yang disarankan adalah salawat khusus seperti di-bawah ini:

ASSHOLATU WASSALAMU 'ALAIKA WA-AALIKA YA SAYIDI, YA ROSULALLOH, AGITSNI SARI'AN BI'IZZATILLAH.

Artinya: Rahmat serta keselamatan semoga tetap uhtukmu dan keluargamu, wahai junjungan kami, wahai utusan Allah, tolonglah aku segera dengan kemuliaan Allah.

KETIGA - Setelah salat hajat dan salawat, bacalah doa di bawah ini dengan penuh kekhusukan sebanyak 7 kali atau lebih.
Sebaiknya hitungan ganjil, karena Allah menyukai yang ganjil.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. ALLOOHUMMA ROBBANAA ANZIL ' ALAINA MAA-IDATAM MINAS SAMAA-I TAKUUNA 'IIDAN LI-AWWLAINAA WA AAKHIRINAA WA AAYATAN MINKA WARZUQNAA WA ANTA KHOIRUR ROOZIQIIN, ALLOOHUMMA IN KAANA RIZQUNAA FIS SAMAA-I FA ANZILHU WA IN KAANA FIL MAA-I WAL BAHRI FA ATHLFHU WA IN KAANA RIZQUNAA BA'IIDAN FAQORRIBHU WA IN KAANA RIZQUNAA QOLIILAN FA AKTSIRHU WA IN KAANA RIZQUNAA 'AASIRON FAYASSIRHU LANAA WALTANQULNAA ILAIHI HAITSU MAA KAANA BIFADHLIKA WUJUUDIKA WA-KAROMIKA BIROHMATIKA YAA ARHAMARROOHIMIIN.

Artinya : "Ya, Tuhan kami, turunkanlah atas kami makanan dari langit di mana (makanan itu) menjadi hari raya bagi orang-orangyang mendahului dan mengakhiri kami, serta menjadi bukti dari-Mu.
Engkau adalah sebaik-baik Dzat yang memberi rezki.
Ya, Allah, apabila rezki kami berada di atas langit maka turunkanlah ia untukkami; dan apabila berada diperut bumi maka keluarkanlah ia untuk kami; dan apabila berada di dalam air atau di dasar lautan maka munculkan-lah ia untuk kami; dan apabila rezki kami itu jauh, maka dekatkanlah; apabila rezki kami itu sedikit maka perbanyaklah; dan apabila rezki kami itu sulit, maka mudahkanlah untukkami.

Dan hendaknyamemboyongkami kepada rezki tersebut di mana ia berada, dengan kemurahan dan kemuliaan-Mu serta rahmat-Mu w.ahai dzatyang paling penyayang. "

AMALAN TAMBAHAN UNTUK YANG SEDANG TERLILIT HUTANG

Selain mengamalkan salawat dan doa di atas pada malam hari, khusus untuk Anda yang sedang terlilit hutang dan menginginkan segera terbayarnya hutang dengan solusi yang tidak disangka-sangka, maka bacalah ayat di bawah ini.
Ayat 128-129 dari surat At-Taubah apabila diwiridkan setiap hari sesudah sholat fardlu lima waktu sebanyak 7 kali, oleh orang yang lemah maka ia menjadi kuat; jika yang membacanya orang hina maka ia menjadi mulia; jika kalah ia menjadi menang, kesulitannya menjadi mudah, jika rezkinya sempit maka dilapangkan oleh Allah; jika susah menjadi senang, dan jika ia berhutang maka hutangnya cepat terbayar.

 Mengingat dua ayat tersebut sangat banyak faedahnya/ khasiatnya, yang meliputi aspek kebutuhan atau hajat dalam kehidupan, maka hendaknya dijadikan wiridan tambahan setiap hari seusai mengerjakan sholat fardhu lima waktu.

Bismillahirrohmanirrohim. Laqod jaa-akum rosulum min anfusikum `aziizun `alaihi ma `anittum hariishun `alaikum bil mu`miniina ro-ufur rohiim. Fa inta wallaw faqul hasbiyallohu laa ilaha illa huwa `alaihi tawakkaltu wahuwa robbul `arsyil `azhiim.

Artinya: "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Pgnyayang. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, terasa berat baginya lagi sangat mengharapkan kebaikan bagi kamu, sangat penyantun dan penyayangkepada orang-orang mu 'minin. Makajika mereka berpaling maka katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku,* tidak ada Tuhan selain Dia.

Hanya kepada-Nya aku bertawakkal, dan Dia adalah Tuhan yang memilik 'arsy yang agung."

Dibaca 7x/21x/50x/300x terserah mana yg mampu dilakukan.
Hikmahnya:
- sebagai perubah nasib, dari nasib jelek menjadi nasib bagus.
- mahabbah (pengasihan) umum, terutama dihormati orang-orang besar. - tidak akan mati pada hari itu selama ia masih mengamalkan ayat itu, kecuali jika ia melupakan Allah SWT.
 - tidak akan dimakan besi secara sengaja dihari ia mengamalkannya (maksudnya selamat dari senjata tajam/peluru/ alias kebal) dan inilah satu-satunya ayat yg mengandung hikmah kekebalan yang tidak bersifat panas dan tidak mengganggu jalan rejeki.
- dan inilah satu-satunya ayat yg juga bisa dikatakan satu-satunya bentuk selawat atau selawat yang berbentuk ayat dalam Al Quran.

Keterangan:
Anda juga boleh membaca doa, selawat, dan ayat di atas kapan saja jika Anda punya waktu luang. Namun perlu Anda ingat, jangan membaca doa dan salawat di tempat yang kotor seperti toilet dan semacamnya.

Lakukanlah Amalan Doa Maha Rezeki ini setiap hari secara tekun dan rutin sampai Anda benar-benar mendapat pertolongan Allah. Doa ini juga baik diamalkan ketika Anda sudah sukses, Insya Allah Anda tidak akan kembali terpuruk dalam kesulitan ekonomi.