Amalan untuk mempermudah menghafal

Salah satu amalan berikut ini adalah amalan untuk mempermudah
kita menghafal atau mengingati sesuatu pelajaran. Ini sangat baik
untuk para siswa atau yang masih duduk di bangku sekolah.
Berikut Adalah Tatacaranya :
1. Membaca surah alfatiha 313x di atas air putih lalu di minumkan
selama 4 hari ketika bangun tidur sebelum makan atau minum.
2. Membaca ayat
“Fafahamnaha Sulaimana Wa Kullan Atai Hukmau
Wa Ilma Wa Shakharna Ma'a Dawuda Jibala
Yusabbihna Wa Thoirona Wa Kunna Fa'ilin...
Boleh ditambah do'a
“Allahuma Ya Rabba Musa Wa Haruun Ya Rabba
Ibroohim, Ya Rabba Muhammadin S.a.w,

Atau membaca ayat di bawah ini :
“Allaahumma innaa nas-aluka iimaanan daaiman wa nas
aluka qalban khaasyi'an wa nas-aluka yaqiinan
shaadiqan wa nas-aluka 'ilman naafi'an wa nas-aluka
'amalan shaalihan wa nas-aluka diinan qayyiman wa
nas-alukal 'afwa wal'aafiyata wa nas-aluka
tamaamal'aafiyati wa nas-alukasy syukra 'alal 'aafiyati
wa nas-alukal ghinaa 'aninnaas.Allaahummar zuqna
fahman nabiyyiin wa hifzhal mursaliin wa ilhaamal
malaa-ikatil muqarrabiin birahmatika yaa arhamar
raahimiin.”


Baca ayat diatas setelah solat 5 waktu dan tiap kali sebelum belajar suatu
ilmu. Insya'Allah akan diberi kemudahan dalam memahami sesuatu.
 


Akrimni Bi Nuril Fahmi Warzuqni Bil Ilmi Wal
Hikmata Bil Haq
Wa Sholallaohi Ala Syaidina Muhammadin Wa
Ala Alihi Wa Shohbihi Ajma'in”
S